По следите на АпостолитеЕтрополе

Вълчевата къща, , гр. Етрополе

Вълчевата къща е построена през 19 век. и е била собственост на етрополския чорбаджия и първенец на града Мишо Вълчев. Във Вълчевата къща е бил настанен генерал Дандевил и неговия щаб. На 24.11.1877 г. предният отряд на легендарния генерал Гурко под командването на генерал Дандевил освобождава град Етрополе. В знак на своята благодарност генерал Дандевил подарил на Мишо Вълчев сребърната си табакера.