По следите на АпостолитеПравец

Исторически музей, град Правец

Исторически музей-Правец е институцията, която изследва, съхранява и популяризира древното духовно и културно наследство на района. Представяйки миналото, музеят предлага възможности за няколко туристически маршрута на територията на общината.

Исторически музей Правец е открит на 18 април 1981 г. Музейната експозиция представя развитието на този край от древността до началото на ХХ в., включва оригинална възстановка на погребален ритуал от римската епоха (ІІ-ІІІв.) и автентичен етнографски кът.